K-DIAG

Uzaktan Konsültasyon Platfomu

Her Koşulda Doğru ve Zamanında Tanı

  • Cihaza yüklenmiş olan “Slaytların” taranması tamamlandıktan sonra kullanıcı vakayla ilgili bilgi ve görüntüleri K-DIAG platformuna yükler. 
  • İlgili patoloji uzmanına sisteme giriş yapması hususunda bir uyarı mesajı gider ve yapılan ortak değerlendirme sonrasında rapor oluşturulur. 


Temel Özellikler

  • İstenilen patoloji uzmanında kapsamlı ve zamanında görüş alma imkanı
  • Kullanımı kolay, zengin fonksiyon seçeneklerine sahip interaktif platfom

Yazılım Özellikleri

  • Hastane : Patoloji uzmanı, sistem üzerinden konsey değerlendirmesi talebiyle toplantı organize eder, vakayla ilgili görüntü ve dökümantasyonu sisteme yükler, ilgili patoloji uzmanı sistem tarafından otomatik olarak veya kullanıcı tarafından belirlenir, yapılan ortak değerlendirme sonrası rapor oluşturulur ve hastaneye gönderilir.
  • Merkez : İlgili patoloji uzmanını tespit eder, ajandasında gerekli rezervasyonları yapar ve kendisine uyarı mesajı gönderir.
  • Uzman : Sistem tarafından gönderilmiş olan uyarı mesajını dikkate alarak sisteme giriş yapar, paylaşılmış olan vaka bilgi ve görüntülerini inceler ve değerlendirmesi doğrultusunda raporunu düzenler ve hastaneye gönderir.