Novelsis Teknoloji Çözümleri Ltd.Şti.  müşterilerine, bazı projelerde tek bir cihaz odasının planlanması, bazı projelerde ise tüm departmanın planlanması konularında hizmet vermektedir. Size, aşağıdaki departmanlarınızın tasarımı konusunda destek verebiliriz :  

 •  Radyoloji Departmanı
 •  Anjiyografi Laboratuvarı
 •  Nükleer Tıp Departmanı
 •  Ameliyathaneler
 •  Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım
 •  Strerilizasyon Departmanı
 •  Fizik Tedavi
 •  Radyasyon Onkolojisi Departmanı
 •  Acil 

Radyoloji Departmanı Tasarım & Yapım Hizmetleri 

Medikal cihaz çeşitliliği ve kullanılan yüksek teknoloji sebebiyle Radyoloji Departmanları hastanelerin en karmaşık departmanları arasındadır. Cihazların kurulacağı alanları doğru şekilde tasarlayıp, inşa etmediğiniz sürece en üst düzey cihazlarınız dahi beklenen performansı elde etmeniz mümkün olamaz.

Cihazın kurulacağı odanın genişliği, elektrik, HVAC ve IT altyapısı gibi her modalite için ortak gereklere ilaveten manyetik uyumluluk, vibrasyon ve akustik testler gibi her bir modaliteye spesifik gerekler de olabilmektedir.  

Nuclear Tıp Departmanı Tasarım & Yapım Hizmetleri

Nükleer Tıp Departmanları modalite odalarının planlanması ve hazırlığı konusunda radyoloji departmanlarıyla büyük benzerlik taşır. Ne var ki, rdyoaktif materyelin ve enjekte hastaların yönetimi ile sıcak oda, enjeksiyon odaları ve bekleme alanlarının varlığı nükleer tıp departmanlarının tasarımı ve inşaasını daha karmaşık hale getirmektedir. 

Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınız ve TAEK yönergeleri doğrultusunda nükleer tıp departmanınızın tasarımı konusunda güçlü bilgi ve tecrübeye sahiptir.  Our experts have long and strong experience to give your support for the design of your Nuclear Medicine Department in line with your requirements. We can easily and effectively give support for the planning of the following equipments.

 • PET-CT
 • SPECT
 • SPECT/CT